VISUAALINEN TIETOKIRJA

TYTTÖJEN JA NAISTEN YMPÄRILEIKKAUKSESTA

Ostamalla valokuvataulun tuet Meeri Koutaniemen pitkäaikaista dokumentaarista projektia tyttöjen sukuelinten silpomisesta. Koutaniemi on tutkinut perinnettä naisten ympärileikkauksesta kahdeksan vuotta ja tehnyt yhteistyötä ympäri maailmaa ihmisoikeusaktivistien kanssa. Koutaniemi on tutkinut ympärileikkauksen perinnettä ja seurauksia 13 maassa. Koutaniemi on dokumentoinut ruohonjuuritason aktivisteja, jotka ovat työskennelleet vuosikymmeniä hävittääkseen perinteen pysyvästi. Naisten ympärileikkauksen juuret ovat maailmanlaajuiset, ja perinne elää Afrikan, Euroopan, Amerikoiden sekä Aasian kulttuureissa, ja on edelleen tavallista kaikissa näissä maanosissa. Maailman terveysjärjestö (WHO) arvioi, että maailmassa on yli 200 miljoonaa tyttöä ja naista, jotka on ympärileikattu.

Taulujen tuotosta 30 prosenttia käytetään aiheeseen liittyvän kuvakirjan viimeistelemiseen. Kirja on kokoelma tutkimusta viidestätoista maasta Euroopassa, Afrikassa, Aasiassa, Lähi-idässä, Latinalaisessa Amerikassa, Pohjois-Amerikassa sekä Kaukasissa. Projektiin liittyvät viimeiset kaksi matkaa tehdään loppuvuodesta 2020 ja kirja julkaistaan vuonna 2021. 

Projektissa yhdistyvät valokuvaus, tutkimustyö, ihmisten elämäntarinat sekä aktivismi. Tarinat yhdistyvät näyttelyn sekä visuaalisen tietokirjan muodossa, jotka pyrkivät vastaamaan naisten ympärileikkauksen keskeisimpiin kysymyksiin. Miksi miljoonia tyttöjä ympärileikataan? Mitkä ovat sukuelinten silpomisen fyysiset ja henkiset seuraukset? Minkälaiset ovat nykyajan haasteet, joita ruohonjuuritason liikkeet kohtaavat? Mitä vaaditaan, että lakeja voidaan muuttaa ja yhteisöjä sitoutumaan luopumaan tyttöjen sukuelinten silpomisen perinteestä kokonaan?

Meeri Koutaniemen ottamia kuvia naisten ympärileikkauksesta Keniassa, Ugandassa, Indonesiassa, Yhdysvalloissa, Kanadassa sekä Egyptissä vuosina 2012-2018.

Projekti alkoi joulukuussa 2012 Narokissa, Keniassa, jossa Koutaniemi dokumentoi tyttöjä, jotka olivat paenneet naisten ympärileikkausta sekä lapsiavioliitoa. Työ jatkui vuonna 2013 ja 2014, kun Koutaniemi työskenteli monessa eri Afrikan maassa, kuten Ugandassa ja Etiopiassa, ja jatkoi tutkimus-työtä naisten ympärileikkauksesta Suomessa. Vuonna 2017-2018 Koutaniemi jatkoi dokumentointia Egyptissä, Tansaniassa, sekä Indonesiassa. Vuoden 2018 loppupuolella, Koutaniemi tapasi kaksi naisten ympärileikkauksesta selviytynyttä naista, jotka olivat kotoisin Yhdysvalloista ja Kanadasta. Reneen ja Maireadin tarinat tuovat esille piilossa pidetyn tabun naisten ympärileikkauksesta valkoisissa, länsimaisissa kulttuureissa, joissa naisten ympärileikkaus perustellaan kristillisten arvojen seuraamisella ja masturboinnin estämisellä. Valokuvanäyttely sekä kirja naisten ympärileikkauksesta jakaa ympärileikattujen naisten ja tyttöjen tarinoita sekä henkilökuvia, kertoo leikkauksen väkivaltaisuudesta ja sen seurauksista naisten loppuelämään. Projekti syventyy ympärileikattujen naisten ja tyttöjen kokemuksiin perusteellisten haastattelujen sekä valokuvadokumentoinnin avulla. Kirja tarjoaa lukijalle mahdollisuuden tarkastella teemaa useasta eri näkökulmasta. Kirjan tarinat mahdollistavat laajan ymmärryksen naisten ympärileikkauksen perinteestä, ja on hienovarainen eri mielipiteitä kohtaan aiheeseen liittyen.

Projektin lisätavoitteena on perustaa nettifoorumi ympärileikkausaktivismille. Projekti ja siihen liitetty nettialusta pyrkii  olemaan maailmanlaajuinen foorumi naisten ympärileikkauksen kokemusten jakamiseen heille, jotka jakavat saman tavoitteen ympärileikkauksen vastustamissa sekä mahdollistaa vertaistuen heille, joille kokemusten jakaminen omassa yhteisössään on vaikeaa tai mahdotonta. Paikalliset aktivistit voivat hyötyä tarinoista jakaessaan tietoa ympärileikkauksen seurauksista. Aktivistit voivat myös käyttää nettisivua kampanjointiin sekä positiivisten tarinoiden jakamiseen siitä, kuinka perinteestä on onnistuneesti luovuttu eri yhteisöissä.