TYÖPAJAT

Meeri Koutaniemi on pitänyt useita työpajoja ympäri maailmaa viimeisen 10 vuoden aikana. Työpajojen runkona on eri lähestymistapojen löytäminen itseilmauksen kehittämiseksi. Lisäksi työpajoilla käsitellään esimerkkien kautta kuvajournalismin tekniikkaa ja etiikkaa.

Koutaniemi on pitänyt omakuvatyöpapoja nuorille naisille muun muassa Nepalissa, Namibiassa ja Suomessa. Työpajat toteutetaan nuorten tarpeiden sekä toiveiden mukaan. Työpajat perustuvat keskustelemiselle, jonka kautta oppilaat voivat jakaa ajatuksiaan sekä kertoa toiveistaan. Ryhmäkeskustelun myötä, oppilaat voivat jakaa omia kokemuksiaan sekä saada tukea toisiltaan. Työpajoissa käytetään valokuvauksen lisäksi myös muita itseilmaisun keinoja kuten tanssia ja teatteria. 

Koutaniemi on ollut osana kouluttavaa työryhmää Georgiassa nuorille toimittajille valmistamassa heitä konfliktialueiden journalistityöhön. 

Meeri Koutaniemi on ollut säännöllinen vieraileva opettaja monissa yliopistoissa sekä korkeakouluissa. 

Saat halutessasi lisää tietoa työpajoista ja niiden tilaamisesta ottamalla yhteyttä.